Almeers subsidiestelsel voor cultuur gewijzigd

Het college van BenW heeft ingestemd met de wijziging van het subsidiestelsel voor cultuur. De vaststelling van de nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 maakt meerjarige subsidieverlening aan culturele instellingen mogelijk. Daarnaast wordt het Cultuurfonds Almere opgenomen in de culturele basisinfrastructuur. Vanaf nu wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele financiering via Cultuurfonds Almere en jaarlijkse en meerjarige subsidie via de gemeente. Met deze nieuwe verdeling hoopt de gemeente meer duidelijkheid te geven aan alle makers uit de stad, en zorgen we er samen met de sector voor dat cultuur in Almere nog meer gaat bruisen. De herziening van het subsidiestelsel cultuur was een van de ambities uit het Cultuurplan Almere 2019-2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt, dat vorig jaar is vastgesteld door de Almeerse gemeenteraad.

Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024
De vaststelling van de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 maakt jaarlijkse en meerjarige subsidieafspraken mogelijk. Hierdoor krijgen de cultuurpartners meer financiële zekerheid, zijn zij beter in staat lange termijnplannen te ontwikkelen en fondsen te werven. De culturele partners in de basisinfrastructuur vormen met elkaar het fundament van het culturele landschap van Almere. Samen voegen zij artistieke, maatschappelijke en economische waarde toe aan de stad.
De nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 gelden met ingang van 2021, zodat de Almeerse subsidieperiode gelijkloopt met die van het Rijk en de rijksfondsen. De eerstkomende deadline voor het aanvragen van één-, twee- of vierjarige subsidie bij de gemeente Almere is 30 juni 2020. De Nadere regels en de toelichting hierop zijn gepubliceerd op almere.nl/subsidies.

Cultuurfonds Almere
Cultuurfonds Almere stimuleert duurzame ontwikkeling, vernieuwing en versterking van de Almeerse cultuursector. Het Cultuurfonds ondersteunt professionele en amateur cultuurmakers door expertise en toegang tot netwerken aan te bieden. Vanaf mei 2020 kunnen alle financieringsaanvragen voor incidentele en projectmatige initiatieven worden ingediend bij het stimuleringsfonds.
Wanneer zo’n initiatief zich ontwikkelt tot een waardevolle toevoeging aan de Almeerse culturele basisinfrastructuur, verwijst het fonds het door naar de gemeente, zodat de organisatie vervolgens een aanvraag kan doen in het kader van de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024.

Nadere regels amateurkunst en popstimulering ingetrokken
Het publiceren van de nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 heeft tot gevolg dat de Nadere regels projectsubsidie amateurkunsten 2011 en de Nadere regels subsidie popstimulering 2011 worden ingetrokken. Een aantal amateurkunstinitiatieven en festivals komt vanaf 2021 in aanmerking voor jaarlijkse of meerjarige subsidie in het kader van de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024. Andere kunnen met ingang van 1 mei 2020 voor incidentele en nieuwe activiteiten terecht bij Cultuurfonds Almere. Zij kunnen dit nagaan op almere.nl/subsidies of bij het Cultuurfonds.

Meer informatie
Het nieuwe subsidiestelsel en de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente staan uitgelegd op almere.nl/subsidie. Ook is er met ingang van 15 april twee keer per week een wekelijks telefonisch spreekuur: op woensdag van 10 tot 12 uur via 06-29522075 en op vrijdag van 10 tot 12 uur via 06-11704639. Aanvragen bij het Cultuurfonds Almere lopen via cultuurfondsalmere.nl en de cultuurscouts.

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!